Ministrstvo za okolje in prostor

Vstop v sistem za razgradnjo izrabljenih motornih vozil.

Republika Slovenija skladno z Evropsko skupnostjo zagotavlja sistem za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili (IMV). To pomeni, da je vsak avtomobil, ki odslužil svojemu primarnemu namenu, ustrezno tehnično, strokovno in ekološko razgrajen.

Informacije o razgradnji izrabljenih motornih vozil
Informacije o opremi in spletnih potrdilih
Uporabniški priročnik
Za vstop potrebujete ustrezno spletno potrdilo!
Izdelano v sodelovanju s podjetjem